קברניט אייל רובין
רא"ג הדרכה ופיתוח ארגוני

Eyal Rubin

אלי חזקיהו

סגן רא"ג

מנהל הדרכות תחזוקה ומבצעים

Eli Hizkiahu

אלי כהן
מנהל הדרכת שירות, מסחר וכלל חברה

Eli Cohen

פולה סיטון
מנהלת תחום אימון עסקי

 

paula

צביקה מייטין
מנהל יחידת הדרכת בטיחות תא נוסעים

ZVI

ויקטור עזרא
מנהל יחידת הדרכת גוף מנוע

Victor

אורן שניאורסון
מנהל יחידת הדרכת אוויוניקה

oren