סדנאות משוב

Feedback

קורס המקנה מיומנויות בניהול שיחת משוב אפקטיבית וממוקדת אשר מחזקת ומשמרת את נקודות החוזק של העובד ועוזרת להתמודד עם נקודות החולשה.

נושאים עיקריים:

• תרשים שיחת משוב

• שלבים והדגשים

• עקרונות לניהול שיחה נכונה

• הטיות סטטיסטיות