managment
"אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד" / בנג'מין פרנקלין

בעולם בו קצב השינויים בסביבה גובר והתחרות גדילה רק הטובים שורדים.
אל על מבינה את החשיבות בפיתוח ההון האנושי ככלי למיצוי הפוטנציאל הארגוני ועל כן פיתחה קורסים וסדנאות בתחומי הניהול, השירות והמכירה.
הקורסים והסדנאות מועברים באופן חווייתי באמצעות סימולציות, טמ"ס, אימון, הפעלות וניתוח ארועים.
המשתתפים מקבלים ארגז כלים ליישום מיידי בעולם העבודה ובחיי היום יום.
אנו יודעים לתפור את החליפה עבורך, ולהתאים את התכנים, ההדרכות וההכשרות לצרכי הארגון שלך.

פיתוח מנהלים

קורסים וסדנאות לפיתוח מיומנויות ניהול

Managment skill

פיתוח מיומנויות מכירה

סדנה המעניקה ידע וכלים המקדמים הצלחה במכירה
Sales

שירות לקוחות

סדנה המעניקה כלים וידע בהענקת שירות מעולה ללקוח
Service

שיטות הדרכה

 קורס המקנה מיומנויות נדרשות למדריך בהעברת מסרים
Training

פרזנטציה

קורס המקנה מיומנויות נדרשות למציג בהעברת מסרים
Presentation

משוב עובדים

קורס המקנה מיומנויות בניהול שיחת משוב אפקטיבית וממוקדת
Feedback