שיטות הדרכה

Training

קורס המקנה מיומנויות נדרשות למדריך בהעברת מסרים באופן אפקטיבי, מובן ועל הצד הטוב ביותר. הקורס משלב אימונים ותרגילים מול הכיתה.
נושאים עיקריים:

• תפיסת תפקידי המדריך

• תקשורת בהדרכה

• פיתוח מערכי הדרכה

• טיפול בהתנגדויות

• עמידה בפני קהל