הצעת השירות שלנו

הצעת השירות שלנו

  • נגישות לתשתית קיימת מכל מחשב המחובר לאינטרנט - אין צורך בהקמת תשתית בחברה

  • פיתוח לומדות התואמות לצרכי הארגון שלך

  • מכירת תוצרי הדרכה מהלומדות לצורך הטמעה במערכות למידה ארגוניות אחרות

  • ליווי והטמעה בארגון

  • תעוד ובקרה של ביצועים

  • משוב והערכה