תוצרי למידה

תוצרי למידה

כל לומדה מכילה מצגות, סרטונים, תרגולים ומבחנים

רגולציה

אבטחת מידע בארגון
- מטרת רענון זה להגדיר ולרענן את נהלי אבטחת המידע בארגון לעבודה נכונה ובטוחה.
רענון נהיגה מונעת - מטרת רענון זה היא לקבוע ולרענן מסגרת וכללים לנהיגה בטוחה.
רענון חומרים מסוכנים - מטרת רענון זה להגדיר ולרענן את הנוהלים בנושא חומרים מסוכנים, לעבודה נכונה ובטוחה.
מניעת הטרדה מינית - מטרת רענון זה להגדיר ולרענן את כללי החוק במקרים של הטרדה מינית ו/או התנכלות על רקע מיני.

כללי

אכיפה מנהלית - תכנית לימוד של החקיקה לייעול האכיפה ברשות לניירות ערך.
קוד אתי - הצגת החובות (המוסריות והאחרות) המוטלות על בעלי מקצוע או על ארגונים, עסקיים או ציבוריים.

בטיחות וחירום

בטיחות בעבודה - מטרת רענון זה לקבוע ולרענן את הנהלים וכללי הבטיחות לעבודה בטוחה.
ניהול סיכונים 
כיבוי אש
- מפרט את תקנות כיבוי אש.
עזרה ראשונה - רענון נוהלי החירום ונוהלי הבטיחות בשגרה.

רענונים לטכנאים/מכונאי תעופה

DEICING
SFAR
TESTER IFR4000
PART 145
EWIS 1-6