מדוע ללמוד באמצעות לומדה מתוקשבת

מדוע ללמוד
• חסכון משמעותי בעלויות ובמשאבי הדרכה

• טיפול בפערי ידע בפרקי זמן קצרים

• זמינות מערכת הלמידה בכל עת מכל מקום

• למידה אינטגרטיבית, חוויתית ומאתגרת

• למידה שיתופית

• מותאם לקצב הלמידה של המשתמש