• דף הבית
  • טבלת מושבים מועדפים על פי ציים

מושב מועדף בטיסות אל על

רשימת מושבים מועדפים על פי צי

דגם מטוס

מושבים מועדפים

777-200 45BC, 45HJ, 21AC, 21HK, 22DFG, 46DFG, 22HC
747-400 21BC, 21HJ, 34BC, 34HJ, 35A, 35K, 45BC, 45HJ,
25DEFG, 36DEFG, 46DEFG
767-200 45AC, 45HK, 21AC, 21DFG, 21HK, 46DFG
767-300     21AC, 21DFG, 21HK, 45AC, 45HK, 46DFG
757 21ABC, 21HJK, 23Hj, 45ABC, 45HJK, 25ABC
737 45A, 45K, 21ABC, 21HJK
737-800
737-900
45ABC, 45HJK, 21ABC, 21HJK

* מושבים מועדפים בשורה 21 מיועדים לתינוקות עם עריסה (למעט מטוסי 737-800/700).
יחד עם זאת, במידה ואין תינוקות שהוזמן עבורם המושב בטיסה ומושבים אלו נותרו פנויים, נלווים לקוחות היוקרה של אל על במעמד פלטינה, וזהב יכולים להזמין את המושב 72 שעות לפני הטיסה.
שאר מושבי העריסה ניתן לקבל בשדה בלבד.

** ייתכנו שינויים בהגדרת המושב המועדף בהתאם לתצורת המטוס.