תקנון הזמנת מוצרי דיוטי פרי

תקנון הזמנת מוצרי דיוטי פרי באמצעות אתר האינטרנט של אל על

1. הקדמה
1.1.
 אתר הדיוטי פרי המופיע באתר אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן:"אל על"), משמש אתר להזמנת מוצרי דיוטי פרי על ידי הנוסעים במטוסי אל על בטיסות בינלאומיות בלבד (להלן: "האתר").
1.2.
 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש והזמנה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אל על או בינך לבין מי ממפעילי האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.4. גלישה באתר ו/או הזמנת מוצר/ים המוצע/ים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2. כללי
2.1 האתר מאפשר לך להזמין מוצרים שונים, הנמכרים בדיוטי פרי אל על ומופיעים גם בקטלוג Fly & Buy  המחולק במטוסי אל על וסאן דור (להלן: "הקטלוג"), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. התשלום עבור המוצר וקבלתו יתבצע במטוס עצמו בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

כמו כן האתר מציע לך את שירות "מתנה בשמיים", המאפשר הזמנת מוצר מתוך רשימה של מוצרים שונים המופיעים באתר תחת כותרות "מתנה בשמיים", כמתנה עבור נוסעים בטיסות אל על. בנוסף, האתר מציע לך את שירות "חגיגה בשמיים", המאפשר הזמנת מוצרים שונים כגון: הצעת נישואין, יום הולדת ואירועים נוספים (להלן: "המוצר"). המתנה נמסרת לנוסע שעבורו בוצעה ההזמנה, במהלך הטיסה על ידי מנהל השירות ו/או מי מטעמו בטיסה באריזה ייחודית. התשלום עבור המוצר מתבצע מראש באמצעות האתר או דרך מוקד ההזמנות של אל על שמספרו 03-9771111 (להלן: "מתנה בשמיים"או "חגיגה בשמיים").
2.2
  ניתן להזמין מוצרים החל מ-30 יום לפני מועד הטיסה ולא יאוחר מהמועד המצוין מטה:

מועדי הזמנת מוצרים בטיסות הממריאות מישראל

טיסות לכל היעדים

יש להזמין את המוצר עד 72 שעות לפני מועד הטיסהמועדי הזמנת מוצרים בטיסות הממריאות לישראל

טיסות הממריאות מאירופה לישראל

יש להזמין את המוצר עד 72 שעות לפני מועד הטיסה

טיסות מהמזרח הרחוק ומדרום אפריקה

יש להזמין את המוצר עד 4 ימים לפני מועד הטיסה

טיסות מארה"ב קנדה

יש להזמין את המוצר עד 4 ימים לפני מועד הטיסה

2.3 עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג שם המוצר ומחירו. תמונות של המוצרים ניתן לראות באתר. למען הסר ספק, תמונות המוצרים המופיעות באתר הן לשם המחשה בלבד, והמוצרים המופיעים בהן אינם בהכרח המוצרים שיהיו למכירה במטוס ו/או תואמים ו/או זהים לאלו הנמכרים במטוס.
2.4
כדי לבצע הזמנה של מוצר, יש לבחור את המוצרים המבוקשים, מספר היחידות והאם התשלום יהיה בכסף ו/או בכסף ונקודות מועדון "הנוסע המתמיד" של אל על (להלן: "נקודות"). לאחר מכן- יש להקליד את מספר ההזמנה של הטיסה (PNR), שם פרטי, ושם משפחה של הנוסע. בשלב הבא יש לסמן את מספר הטיסה, תאריך הטיסה, מספר טלפון ואת כתובת הדואר האלקטרוני לשם קבלת אישור הזמנה. מבלי פרטים אלו לא נוכל למסור לך את הזמנתך במטוס.
על מנת ליהנות מהטבת רכישת מוצרים בשילוב נקודות, בנוסף על האמור לעיל, יש להזדהות באמצעות מספר חבר מועדון הנוסע המתמיד וסיסמא. לנוחיותך, לאחר הזנת הפרטים המזהים תופיע יתרת הנקודות העומדת לרשותך באותה העת. תיתכן סטייה במספר הנקודות עקב עסקאות שבוצעו לפני כניסתך לאתר ושטרם הספיקו להתעדכן.
עבור רכישה במסגרת "מתנה / חגיגה בשמיים" יש למלא טופס ייעודי המופיע האתר ובו יש לציין את השם פרטי, ושם משפחה, את מספר הטיסה ותאריך הטיסה של הנוסע. כמו כן, יש לספק את מספר הטלפון, כתובת ואת כתובת הדואר האלקטרוני לשם קבלת אישור הזמנה. מבלי פרטים אלו לא נוכל למסור את המוצר במטוס. 
2.5 במסגרת חגיגה בשמיים, ניתן לרכוש מספר מוצרים שונים כמפורט להלן: (1) הצעת נישואין – מוצר הכולל בקבוק יין, מארז שוקולד ושובר הנחה לרכישת מוצרים בדיוטי פרי; (2) יום הולדת – בקבוק יין, מארז שוקולד ושובר לרכישת מוצרים בדיוטי פרי; ו- (3) מוצרים שונים הכוללים: מוצרי דיוטי פרי שונים בתוספת מארז שוקולד.
2.6 עקב מגבלת מקום ומשקל במטוס יתכן ולא נוכל להיענות להזמנות גדולות.
2.7 צוות האתר ו/או אל על לא מתחייבים להיענות להזמנה במקרה שבו חל שינוי בסוג המטוס, או שינוי בפרטי הטיסה של הנוסע.

3. קבלת ההזמנה ותנאי תשלום

3.1
המחיר הקובע של מוצרים הנרכשים באמצעות האתר, הינו המחיר המופיע בקטלוג במועד הטיסה ולא המחיר המופיע באתר.

המחיר הקובע עבור מוצרים הנרכשים כ"מתנה/ חגיגה בשמיים", הינו המחיר המפורט באתר.
3.2
חברי מועדון הנוסע המתמיד של אל על יוכלו לרכוש מוצרים בשילוב של כסף ונקודות או בכסף בלבד.
3.3 אין כפל מבצעים והטבות.
3.4 לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינת בעת ביצוע ההזמנה, אישור על השלמת ההזמנה ועל חיוב חשבונך במועדון הנוסע המתמיד בנקודות, ככל והתבצע תשלום באמצעות נקודות.

בהזמנה המבוצעת כ"מתנה/ חגיגה בשמיים", לאחר ביצוע ההזמנה תשלח הקבלה בדואר רגיל עבור התשלום לכתובת אותה ציינת בעת ביצוע ההזמנה.
3.5
הזמנתך תחכה לך במטוס בכפוף למלאי קיים. אנו מתנצלים מראש במידה שהמוצר לא יהיה קיים על הטיסה או אם הוא אזל מהמלאי. למען הסר ספק, צוות האתר ו/או אל על אינו מחויב להודיע לנוסע מראש, במידה שהמוצר אזל מהמלאי. ככל שהמוצר אזל מהמלאי ולא סופק לך בטיסה, או ככל שתבחר לא להשלים את הרכישה של מוצר מסוים בטיסה או אם תבוטל הרכישה, יזוכה חשבונך במועדון הנוסע המתמיד בנקודות, שנגבו מראש בגין הזמנת המוצר. במקרה של הזמנה שבוצעה כ"מתנה/ חגיגה בשמיים", יזוכה חשבון האשראי של מבצע ההזמנה ויזוכה חשבון מועדון הנוסע המתמיד בנקודות שנגבו, ככל שההזמנה בוצעה בשילוב נקודות.
3.6
נקודות שיוחזרו בגין ביטול מוצר שנרכש יוחזרו לחשבון החבר על פי תוקפן המקורי.
3.7 התשלום עבור מוצרים שהוזמנו בכסף בלבד ו/או היתרה הכספית עבור מוצרים שהוזמנו בשילוב של כסף ונקודות יתבצע במטוס. ניתן לבצע את התשלום במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי של החברות: ישראכרט, ויזה, דיינרס ואמריקן אקספרס. סכום הרכישה בכרטיס אשראי הינו מ- 8$ ועד ל- 1,500$.
3.8
לא יתקבלו שטרות קרועים/פגומים. בכרטיסי אשראי ניתן לשלם בשקלים ישראלים או בדולרים אמריקאים בלבד.
3.9 שער ההמרה ממטבעות זרים לש"ח נקבע לפי שער העברות/המחאות גבוה, השער מתעדכן אחת לשבוע.

במקרה של "מתנה בשמיים", שער ההמרה ממטבעות זרים לש"ח נקבע לפי שער העברות/המחאות גבוה ביום ביצוע התשלום.

3.10 העלות הכוללת ששולמה בגין רכישת המוצרים תצוין על גבי הקבלה שתימסר לנוסע עם השלמת תהליך הרכישה.
3.11
חבר מועדון הנוסע המתמיד שרכש מוצרים בשווי $75 ומעלה שלא במסגרת מתנה / חגיגה בשמיים יצבור נקודות לפי טבלת הצבירה שלהלן, בגין ערכו של המוצר כפי שמופיע במסופון המכירה בטיסה, הנקודות שתיצברנה תהיינה מסוג Extra התקפות ל- 3 שנים. 

צבירת נקודות בקניית מוצרים פטורים ממכס במטוסי אל על 
- כלל החברים

קונים בסכום של:
וצוברים
יחס המרה מדולרים (USA)
לנקודות הנוסע המתמיד
$75 עד $149
עד 18 נקודות
1 נקודה על כל $8
$150 עד $249
עד 35 נקודות
1 נקודה על כל $7
$250 עד $349
עד 58 נקודות
1 נקודה על כל $6
מ- $350 ומעלה
70 נקודות ומעלה
1 נקודה על כל $5


החל מתאריך 10.2.2015, חברי מועדון הנוסע המתמיד יוכלו לממש מינימום 80 נקודות מועדון הנוסע המתמיד בעת הזמנה מראש של שוברי רכישה למוצרי הדיוטי פרי במטוסי אל על.


צבירת נקודות בקניית מוצרים פטורים ממכס במטוסי אל על עד לתאריך ה-9.2.2015


קונים בסכום של:
וצוברים
יחס המרה מדולרים (USA)
לנקודות הנוסע המתמיד
$50 עד $99
עד 14 נקודות
1 נקודה על כל $7
$100 עד $199
עד 33 נקודות
1 נקודה על כל $6
$200 עד $299
עד 59 נקודות
1 נקודה על כל $5
מ- $300 ומעלה
75 נקודות ומעלה
1 נקודה על כל $4

ניתן לצבור נקודות לקניות בדיוטי פרי במטוסי אל על החל מ-$503.12
בהיעדר נקודות בחשבון החבר לא תתאפשר רכישת מוצרים.
3.13 שוויין הכספי של הנקודות יקבע ע"י מועדון הנוסע המתמיד ועשוי להשתנות מעת לעת.
3.14 יש להציג כרטיס חבר מועדון בעת ביצוע הרכישה במטוסי אל על, על מנת לצבור נקודות.


4.
שירות לקוחות ומדיניות החזרת מוצרים
4.1
במידה ונתקלת בקשיים בעת ביצוע הזמנת מוצרי הדיוטי פרי באתר, לרשותך מוקד שירות לקוחות הפועל בימים א' – ה' בין השעות 08:30 - 16:00, בטלפון מס' 03-9717322 או 03-9716088, פקס': 03-9716298 או בכתובת דואר אלקטרוני: dutyfree@elal.co.il.
ככל שהנך מעוניין לשלב במהלך ההזמנה של הצעת נישואין ב"חגיגה בשמיים" דרישות נוספות עבור ביצוע ההצעה במטוס, אנו ניצור עימך קשר לשם בחינת ביצוע ההצעה במהלך הטיסה. מובהר כי האחריות בגין ביצוע ההצעה הינה אך ורק על רוכש מוצר הצעת הנישואין.
מובהר כי כל רכישת מוצר במסגרת חגיגה בשמיים תהא כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של אל על. כמו כן, אף לאחר אישורה העקרוני של אל על לביצוע הזמנת המוצר, קיומה בפועל הינה בכפוף להנחיות ואישור צוות המטוס בטיסה הרלוונטית ולתנאי הטיסה.
4.2
על כל המוצרים באתר יש אחריות לשנה, אלא אם כן מצוין אחרת באתר ו/או בקטלוג.
4.3 החזרת מוצרים, למעט מוצרי שוקולד, תתבצע רק באריזתם המקורית הסגורה והמלאה תוך 30 יום מיום הקניה בצירוף צילום קבלה, בדואר רשום בלבד ל:

אל על משרד ראשי, ת.ד 41, נתב"ג 7015001 לידי מחלקת הדיוטי פרי. באחריות השולח לוודא שהמוצר ארוז היטב על מנת למנוע נזק בזמן המשלוח. מוצר שיגיע שבור יוחזר לשולח.

דמי ביטול: בכפוף לכל דין, החזר תשלום בעבור מוצרים שהוחזרו יבוצע בניכוי 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, הנמוך מבניהם.

5. כשירות להשתמש באתר
כל משתמש רשאי להשתמש באתר ולבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
5.1 המשתמש או מי שעבורו נרכש המוצר עתיד לטוס בטיסת אל על או סאן דור במהלך 30 הימים הבאים.
5.2 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
5.3
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
5.4 לא תתאפשר מכירת או הזמנת מוצרי טבק ו/או מוצר המשמש לעישון טבק לקטין ו/או אלכוהול לקטינים (מתחת לגיל 18). מובהר כי ככל שיתגלה כי מוצרי טבק ו/או מוצר המשמש לעישון טבק ו/או אלכוהול נרכש עבור קטין, מוצר כאמור לא יסופק ותחולנה ההוראות הרלוונטיות בדבר החזרת המוצרים וזיכוי חשבון הרוכש.

6. תנאים נוספים
6.1
נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר כפי שהם מופיעים באתר לרבות טעות במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את האתר או את אל על.
6.2 האתר ו/או אל על ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או הזמנה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד.
6.3 מובהר כי האחריות הבלעדית על רכושו הפרטי של המזמין ו/או הנוסע בכל הקשור בשירותים הניתנים במסגרת מתנה / חגיגה בשמים הינה על הנוסע בלבד ואיננה באחריות אל על או צוות הטיסה.

7. שונות
7.1
על הרוכש מוצרי דיוטי פרי במטוס להכיר את כל המיסים וההגבלות החלים לגבי רכישת מוצרים אלה במדינות היעד ולשאת לבדו באחריות בגינם.
7.2 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
7.3 לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו תהא הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת הנוגעת להזמנת מוצר ו/או שירות באתר.
7.4 התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י אל על, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ט.ל.ח

הזמנה ורכישה נעימה!